KARTOITA RAUTATIEVERKON TOIMINTAVARMUUS JÄRJESTELMÄMME AVULLA

ProMS -palvelun avulla rautatieverkon vaarakasvillisuuden, tasoristeysten, rataprofiilin sekä sivuojien kartoittaminen käy luotettavasti. Laserkeilausaineistoja sekä ilmakuvia hyödyntämällä pitkänkin rautatieverkon alueelta voidaan tuottaa tarkkoja kasvillisuus- ja maastoanalyysejä. Tuottamiamme aineistoja tarkastelet joko ProMS -järjestelmässä tai sinulla jo käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta!

Mikäli organisaatiollasi ei vielä ole ajantasaista laserkeilaustietoa rautatieverkostanne, voimme yhteistyöverkostomme avulla tukea teitä jo keilausaineistojen keräämisestä lähtien.

RAUTATIEANALYYSIT ANTAVAT KOKONAISKUVAN LAAJASTAKIN VERKOSTA

Laserkeilausaineistoja hyödyntämällä rautatielinjalta voidaan visualisoida muun muassa:

Kaatuvien puiden analyysi, jonka avulla voit priorisoida vaarakasvillisuuden hoitotoimenpiteitä

Rautatielinjan varressa olevat näkyvyysesteet sekä tasoristeysten näkyvyyden tilanne

Maaston kosteusanalyysit, kuten kosteusindeksi, vajoamat, valuma-alueet ja virtaamat, joiden avulla voit arvioida ratapenkkaan kohdistuvaa kosteusrasitetta

Rautatien sivuojien tunnistus sekä ojien tukkoisuusanalyysi, joka virtaama-analyysiin yhdistettynä auttaa suunnittelemaan tarpeellisen kosteudenpoiston rautatiepenkan ympäristössä

Laserkeilauspistepilven 3D-näkymä sekä poikkileikkauskuvat parempaan huoltotoimenpiteiden suunnitteluun

TULOKSET HELPOSTI PROMS-JÄRJESTELMÄSSÄ

Analyysien tuloksia pääset tarkastelemaan milloin tahansa ProMS -järjestelmän kautta. Verkkoselaimessa taikka mobiilisovelluksessa toimivan järjestelmän avulla tuotettujen analyysien hyödyntäminen käy vaivattomasti!

Olethan yhteydessä, niin katsotaan yhdessä sinun yritystäsi parhaiten palveleva ratkaisu!

Tuomo Puumalainen

Product Manager

tuomo.puumalainen@arbonaut.com