VOIMALINJAVERKON TURVALLISUUDEN TUEKSI

Arbonautin kehittämillä työkaluilla on tuotettu jo kymmeniä tuhansia kilometrejä voimalinjaverkkojen vaarakasvillisuusanalyyseja. Sähkönsiirron ja -jakelun luotettavuutta turvaamaan olemme kehittäneet laserkeilausaineistoja hyödyntävät työkalut esimerkiksi vierimetsän yksittäisten vaarapuiden automaattiseen tunnistukseen, vierimetsän riskiluokitukseen sekä voimalinjainfrastruktuurin mallintamiseen. Näitäkin voit tarkastella helposti verkkoselaimessa sekä mobiilissa toimivan ProMS -järjestelmän kautta!

VOIMALINJAKASVILLISUUDEN ANALYSOINTI LASERKEILAUSAINEISTOISTA

Laserkeilausaineistoja hyödyntämällä sähkölinjasta ja sen ympäristöstä voidaan luoda tarkka malli, joiden avulla pystyt arvioimaan verkon kuntoa sekä turvallisuutta. Mallinnuksen tuottamat sähköjohtimet, maadoitusjohdot, tornit, kasvillisuus sekä järjestelmän tuottamat edistyneet raportit antavat työkalut vaarakasvillisuuden ja kaatuvien puiden havaitsemiseen ajoissa. Kasvillisuuden kasvumallinnus takaa tiedon luotettavuuden useammaksi vuodeksi eteenpäin ilman uutta laserkeilausta.


Mikäli organisaatiollasi ei vielä ole ajantasaista laserkeilaustietoa voimalinjaverkostanne, voimme yhteistyöverkostomme avulla tukea teitä jo keilausaineistojen keräämisestä alkaen.

PROJEKTINHALLINTA HELPOSTI PROMS-JÄRJESTELMÄSSÄ

Sähkölinja-analyysien tuloksia pääset tarkastelemaan palveluun kuuluvan ProMS-järjestelmän kautta. ProMS automatisoi merkittävän osan kunnossapitotöiden suunnittelu ja johtotehtävistä – helpottaen näin jokapäiväistä työtäsi.

Nähdä koko verkkosi infrastruktuurin kätevästi karttanäkymässä

Jakaa johtokäytävän, reunametsän sekä voimalinjainfrastruktuurin erilaisissa työvaiheissa oleviin työkohteisiin, joka auttaa valmiusasteen tarkkailussa

Muokata ja liittää tietoja työkohteisiin niin, että voimalinjaprojektisi tiedot pysyvät aina ajan tasalla

Tarkastella sinulle tuotettuja kartta- ja tausta-aineistoja, sekä infrastruktuuri- ja kasvillisuusanalyysejä

Luoda kasvillisuusennusteita myös tuleville vuosille

Visualisoida laserkeilauspistepilveä 3D –näkymässä sekä hyödyntää linjojen pylväsväli- ja poikkileikkauskuvia operaatioiden suunnittelussa

Olethan yhteydessä, niin katsotaan yhdessä sinun yritystäsi parhaiten palveleva ratkaisu!

Tuomo Puumalainen

Product Manager

tuomo.puumalainen@arbonaut.com