PROMS METSIEN HÄVIÄMISEN HAVAITSEMISEEN JA SEURANTAAN

Monissa maissa metsäkato on valitettava realiteetti. Luonnolliset ilmiöt ja ihmisten toiminta, kuten maankäyttö, muokkaavat maisemaa jatkuvasti – aiheuttaen usein negatiivisia vaikutuksia metsiin paikallisella tasolla. Haasteena on usein tarkan tiedon saaminen siitä missä, miten paljon ja mistä syystä metsää häviää. Valtioilla ei ole mahdollisuuksia raportoida vahvistettua tietoa eikä suunnitella sopivia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Arbonaut on kehittänyt uudenlaisen prosessin metsien häviämisen havaitsemiseen ja seurantaan ProMS-palveluun. Se hyödyntää kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoja tilanteen kartoittamiseen sekä tiedon oikeellisuuden varmistamiseen paikallisesti. Prosessin kehittäminen on ollut mahdollista Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP:n) Accelerator Lab -kiihdyttämön tuella sekä Ugandan valtion metsäviranomaisten yhteistyöllä. Nyt, sama ratkaisu on myös muiden saattavilla.

PALVELUMME AVULLA VOIT ARVIOIDA METSÄKADON LAAJUUTTA JA VASTATA PAREMMIN SEN AIHEUTTAJIIN

ProMS-järjestelmän avulla voit:

Ylläpitää tietoa metsän peitosta ja havainnoida metsäkadon pesäkkeitä

Kerätä tilastoja metsäkadon syistä sekä laajuudesta

Tarkistaa ja varmentaa tietoa kentällä, myös osallistuttamalla eri tahoja

Jakaa tietoja sidosryhmille

Visualisoida useita kansallisia ja kansainvälisiä avoimia tietotasoja

Saada metsäkadon riskikartan käyttöösi

JÄRJESTELMÄ, JOKA VOIDAAN RÄÄTÄLÖIDÄ ORGANISAATIOSI TARPEISIIN

ProMS-järjestelmä taipuu moneen ja räätälöidään aina sinun organisaatiosi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita korkeita kuluja – ProMS on edullinen ratkaisu niin pienemmille kuin isommillekin toimijoille.

Olethan yhteydessä, niin katsotaan yhdessä sinun yritystäsi parhaiten palveleva ratkaisu!

Alain Minguet

Business Development Manager

+358 44 555 4434