PROMS METSÄNISTUTUKSEN SUUNNITTELUUN JA SEURANTAAN

Puiden istuttaminen on yksi yleisimmistä käytetyistä menettelyistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sitä edistävät toimillaan kansalaisjärjestöt, valtiot ja yksityisetkin tahot. Monet maat ovat sitoutuneet kansainvälisten sopimusten puitteissa suunnitellun puu- tai hehtaarimäärän istuttamiseen tietyssä ajassa. Siirtyminen maataloudesta peltometsäviljelyyn on myös lisääntyvä sopeutumiskeino muuttuvaan ilmastoon. Kaikki nämä toiminnot auttavat lisäämään metsäpinta-alaa ja sen myötä myös biomassan hiilivarastoja.

Usein haasteena on eri toimijoiden toimenpiteiden tehokas koordinointi ja seuranta. Missä puita istutetaan, miten paljon ja kenen toimesta? Mikä on toimenpiteiden onnistumisprosentti ja kuinka paljon istutetuista puista on edelleen elossa muutaman vuoden jälkeen? Mikä on edistystaso ja kuinka kaukana ollaan tavoitteista? Lukuisia kysymyksiä, jotka voivat jäädä ilman selkeää ja tarkkaa vastausta, ellei käytössä ole työkaluja toimenpiteiden systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan.

HALLITSE METSÄNISTUTUKSEEN LIITTYVÄÄ TIETOA TEHOKKAASTI

ProMS-järjestelmän avulla voit:

Suunnitella eri alueita puiden istuttamiselle

Allokoida eri alueet eri toimijoille

Seurata toimenpiteiden etenemistä kartalla

Tarkistaa maastossa istutusten tehokkuuden ja puiden eloonjäämisprosentin

Jakaa tietoa sidosryhmien, rahoittajien ja kansalaisten kanssa

Luoda räätälöityjä tilastoja esimerkiksi istutetusta pinta-alasta vuosittain tai puulajeittain

Kartoittaa kiinnostavia kohteita (kuten lähteitä tai suojeltavia uhanalaisia lajeja) istutusalueilla

JÄRJESTELMÄ, JOKA VOIDAAN RÄÄTÄLÖIDÄ ORGANISAATIOSI TARPEISIIN

ProMS-järjestelmä taipuu moneen ja räätälöidään aina sinun organisaatiosi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita korkeita kuluja – ProMS on edullinen ratkaisu niin pienemmille kuin isommillekin toimijoille.

Olethan yhteydessä, niin katsotaan yhdessä sinun yritystäsi parhaiten palveleva ratkaisu!

Alain Minguet

Business Development Manager

+358 44 555 4434